Manfaat Menjadi Anggota,
Hadiah Kecemerlangan Akademik dan
Khairat Kematian

Pelbagai Manfaat Diberikan Kepada Anggota

Kemudahan Pembiayaan

Dividen Tahunan yang Kompetitif

Sumbangan Khairat Kematian

Hadiah Kecemerlangan

DIVIDEN TAHUNAN

*Yuran yang dicarum akan dipulangkan kembali apabila anggota meletakΒ  jawatan atau bersara sebagai kakitangan UIAM

SUMBANGAN KHAIRAT KEMATIAN

MESYUARAT TAHUNAN

INSENTIF KECEMERLANGAN PENDIDIKAN

RM300 akan diberikan sebagai insentif
jika anak anggota cemerlang dalam pendidikan.

SPM
(8A)

STPM
(CGPA 3.7 ke atas)