Kalkulator
Pembiayaan peribadi

Pinjaman

Info Pinjaman

RM.00
10
Sila rujuk jadual pembiayaan di atas/sebelah
%
Sila rujuk jadual pembiayaan di atas/sebelah
%
Sila rujuk jadual pembiayaan di atas/sebelah
%
Sila rujuk jadual pembiayaan di atas/sebelah
RM
Bulan

RM

Statutori

RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM

RM

Potongan Pembiayaan

RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM

RM

Pendapatan

RM

RM

RM

RM

Nisbah Gaji Terkini (DSR)

Maksimum nisbah kurang atau sama 65%

RM

RM

%

Pengiraan adalah sekadar ilustrasi. Sila hubungi Pegawai KUIAMB untuk pengiraan sebenar.

Jadual Bayaran Balik Pembiayaan Peribadi Skim Tawarruq