Kemudahan PEmbiayaan

Kemudahan Pembiayaan peribadi,
hari raya dan persekolahan

money, profit, finance

Pembiayaan Peribadi

Maksimum pembiayaan sebanyak RM200,000.00

Kadar Keuntungan
bermula 5.75%.
Tempoh pembiayaan yang
fleksibel.
roses, pink roses, petals

Pembiayaan Hari Raya

Maksimum pembiayaan sebanyak RM1,000.00.

Kadar Keuntungan
bermula 2%.
Tempoh pembiayaan yang
fleksibel.

Pembiayaan Persekolahan

Maksimum pembiayaan sebanyak RM1,000.00.

Kadar Keuntungan
bermula 2%.
Tempoh pembiayaan yang
fleksibel.